Hà Nội: Sẽ cho ra khỏi ngành cán bộ để xảy ra vi phạm trật tự xây dựng

Xây nhà trên đất nông nghiệp tại phường Quảng An (quận Tây Hồ).
Xây nhà trên đất nông nghiệp tại phường Quảng An (quận Tây Hồ).
Xây nhà trên đất nông nghiệp tại phường Quảng An (quận Tây Hồ).
Lên top