Hà Nội: Phản hồi bài viết đường kiểu mẫu bốc mùi vì ngổn ngang bốt rác

Các điểm tập kết rác đã được lực lượng chức năng giải quyết sớm trong ngày, tránh gây ô nhiễm. Ảnh: LN.
Các điểm tập kết rác đã được lực lượng chức năng giải quyết sớm trong ngày, tránh gây ô nhiễm. Ảnh: LN.
Các điểm tập kết rác đã được lực lượng chức năng giải quyết sớm trong ngày, tránh gây ô nhiễm. Ảnh: LN.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top