Hà Nội: Những điều kiện cần để được hỗ trợ đổi xe máy cũ lấy xe máy mới

Chương trình đo kiểm khí thải đang diễn ra tại các đại lý xe. Ảnh: Live&Learn
Chương trình đo kiểm khí thải đang diễn ra tại các đại lý xe. Ảnh: Live&Learn
Chương trình đo kiểm khí thải đang diễn ra tại các đại lý xe. Ảnh: Live&Learn
Lên top