Hà Nội: Nhiều mặt đường phố nham nhở sau hạ ngầm đường viễn thông

Nạn đào đường, hoàn trả mặt bằng nham nhở ở Hà Nội gây bức xúc cho người dân. Ảnh: Phạm Đông
Nạn đào đường, hoàn trả mặt bằng nham nhở ở Hà Nội gây bức xúc cho người dân. Ảnh: Phạm Đông
Nạn đào đường, hoàn trả mặt bằng nham nhở ở Hà Nội gây bức xúc cho người dân. Ảnh: Phạm Đông
Lên top