Hà Nội: Nhiều cây xanh đường phố bị đổ ximăng bịt kín gốc

Lên top