Hà Nội: Người dân bịt mũi, nín thở sống cạnh con mương “chết”

Rác thải sinh hoạt tập kết ven bờ mương, gây ô nhiễm nghiêm trọng. Ảnh: Thái Hà.
Rác thải sinh hoạt tập kết ven bờ mương, gây ô nhiễm nghiêm trọng. Ảnh: Thái Hà.
Rác thải sinh hoạt tập kết ven bờ mương, gây ô nhiễm nghiêm trọng. Ảnh: Thái Hà.
Lên top