Hà Nội: Mảnh vỡ chai lọ, phế thải sinh hoạt hoá thành tác phẩm nghệ thuật

Lên top