Hà Nội: Liên tiếp xảy ra mất trộm di vật, hiện vật tại các di tích

Chùa Bối Khê. Ảnh Nguyễn Duy Khánh.
Chùa Bối Khê. Ảnh Nguyễn Duy Khánh.
Chùa Bối Khê. Ảnh Nguyễn Duy Khánh.
Lên top