Bất hợp lý trạm thu phí BOT

Hà Nội: Hàng vạn cư dân khốn khổ vì thiếu nước sinh hoạt

Tình trạng mất nước khiến cho sinh hoạt người dân vô cùng xáo trộn. Ảnh: TV
Tình trạng mất nước khiến cho sinh hoạt người dân vô cùng xáo trộn. Ảnh: TV