Hà Nội: Hạ cáp ngầm viễn thông biến đường thành "tấm áo vá" nham nhở

Đơn vị thi công đào rãnh hạ cáp ngầm khi hoàn trả mặt đường để lại rãnh sâu tử thần tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông trên tuyến đường Hoàng Tích Trí. Ảnh TG.
Đơn vị thi công đào rãnh hạ cáp ngầm khi hoàn trả mặt đường để lại rãnh sâu tử thần tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông trên tuyến đường Hoàng Tích Trí. Ảnh TG.
Đơn vị thi công đào rãnh hạ cáp ngầm khi hoàn trả mặt đường để lại rãnh sâu tử thần tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông trên tuyến đường Hoàng Tích Trí. Ảnh TG.
Lên top