Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hà Nội: Gần 100 hộ dân phố Yên Hòa bị ngập trong nước, phải sơ tán đồ đạc