Hà Nội: Dân chiếm lối đi chung, chính quyền bất lực?

Hai hộ dân tự ý xây dựng cổng sai quy định trên ngõ đi chung. Ảnh Quốc Sang
Hai hộ dân tự ý xây dựng cổng sai quy định trên ngõ đi chung. Ảnh Quốc Sang