Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hà Nội: Cư dân Capital Garden căng băng rôn phản đối chủ đầu tư đột ngột cắt điện, nước