Hà Nội: Công trình không phép, 7 năm chưa xử lý xong

Các công trình tồn tại 7 năm nhưng đến nay huyện vẫn không xử lý được. Ảnh Cao Nguyên.
Các công trình tồn tại 7 năm nhưng đến nay huyện vẫn không xử lý được. Ảnh Cao Nguyên.
Các công trình tồn tại 7 năm nhưng đến nay huyện vẫn không xử lý được. Ảnh Cao Nguyên.
Lên top