Hà Nội: “Chợ” thời trang xuất hiện trên vỉa hè đường Giải Phóng