Hà Nội: Chợ không phép ở Thanh Oai hoạt động đến bao giờ?

Một số tiểu thương gom hàng để buổi tối buôn bán. Ảnh: C.N
Một số tiểu thương gom hàng để buổi tối buôn bán. Ảnh: C.N
Một số tiểu thương gom hàng để buổi tối buôn bán. Ảnh: C.N