Hà Nội: Chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH từ ngày 3-5.8

Cán bộ bưu điện TP.Hà Nội chi trả lương hưu cho người dân. Ảnh: BHXH
Cán bộ bưu điện TP.Hà Nội chi trả lương hưu cho người dân. Ảnh: BHXH
Cán bộ bưu điện TP.Hà Nội chi trả lương hưu cho người dân. Ảnh: BHXH
Lên top