Hà Nội chỉ đạo xử lý triệt để vi phạm đê điều

Phát sinh 10 vụ vi phạm pháp luật về đê điều ở Hà Nội. Ảnh: Thái An
Phát sinh 10 vụ vi phạm pháp luật về đê điều ở Hà Nội. Ảnh: Thái An
Phát sinh 10 vụ vi phạm pháp luật về đê điều ở Hà Nội. Ảnh: Thái An
Lên top