Hà Nội: Chất thải nguy hại vô chủ lại "tấn công" ruộng đồng

Rác thải nguy hại tiếp tục bị đổ trộm trên tuyến đường gom Đại lộ Thăng Long gây lo lắng cho người dân. Ảnh: Tùng Giang
Rác thải nguy hại tiếp tục bị đổ trộm trên tuyến đường gom Đại lộ Thăng Long gây lo lắng cho người dân. Ảnh: Tùng Giang
Rác thải nguy hại tiếp tục bị đổ trộm trên tuyến đường gom Đại lộ Thăng Long gây lo lắng cho người dân. Ảnh: Tùng Giang
Lên top