Hà Nội: Cát tặc “lộng hành” bên bờ sông Hồng, dân nơm nớp lo sợ

Hình ảnh trong Clip cát tặc lộng hành gần tàu cảnh sát tại khu vực sông Hồng.
Hình ảnh trong Clip cát tặc lộng hành gần tàu cảnh sát tại khu vực sông Hồng.
Hình ảnh trong Clip cát tặc lộng hành gần tàu cảnh sát tại khu vực sông Hồng.
Lên top