Hạ Long luân chuyển giáo viên lên miền núi: Cần thấu tình, đạt lý

Việc luân chuyển giáo viên lên các xã miền núi có liên quan tới khoảng 30 trường các cấp ở trung tâm TP.Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng
Việc luân chuyển giáo viên lên các xã miền núi có liên quan tới khoảng 30 trường các cấp ở trung tâm TP.Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng
Việc luân chuyển giáo viên lên các xã miền núi có liên quan tới khoảng 30 trường các cấp ở trung tâm TP.Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top