Hà Đông: Người dân bức xúc vì cầu mới xây dựng chỉ một xe máy “lách” qua?

Cầu Đồng Hoàng (phường Đồng Mai, quận Hà Đông).
Cầu Đồng Hoàng (phường Đồng Mai, quận Hà Đông).
Cầu Đồng Hoàng (phường Đồng Mai, quận Hà Đông).

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM