Hà Đông: Kỳ dị ngôi nhà nằm giữa đường đi

Ngôi nhà lấn gần hết con đường có địa chỉ ở số 253 đường Phùng Hưng.
Ngôi nhà lấn gần hết con đường có địa chỉ ở số 253 đường Phùng Hưng.