Góp tiền làm đường dây nhưng mua điện giá cao?

Mặc dù góp tiền kéo đường điện nhưng sau đó, người dân ở buôn Ea Ring phải mua với giá cao. Ảnh: HL
Mặc dù góp tiền kéo đường điện nhưng sau đó, người dân ở buôn Ea Ring phải mua với giá cao. Ảnh: HL
Mặc dù góp tiền kéo đường điện nhưng sau đó, người dân ở buôn Ea Ring phải mua với giá cao. Ảnh: HL
Lên top