Google dịch không bị lỗi, lỗi nằm ở ý thức tệ hại của một số người dùng

Lợi dụng tính năng cải thiện Google dịch để nghịch phá. Ảnh chụp màn hình.
Lợi dụng tính năng cải thiện Google dịch để nghịch phá. Ảnh chụp màn hình.
Lợi dụng tính năng cải thiện Google dịch để nghịch phá. Ảnh chụp màn hình.
Lên top