Gỡ khó cho đường điện qua "rừng ma"

Một dự án điện gió tại huyện miền núi Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Hưng Thơ.
Một dự án điện gió tại huyện miền núi Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Hưng Thơ.
Một dự án điện gió tại huyện miền núi Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top