Giữa “ma trận” văn bằng: Cần lắm nền giáo dục “thực học - thực nghiệp”

"Thực học - thực nghiệp" sẽ đầy lùi tình trạng bằng cấp giả tràn lan. Ảnh: PV
"Thực học - thực nghiệp" sẽ đầy lùi tình trạng bằng cấp giả tràn lan. Ảnh: PV