Giữ lại chung cư Quang Trung cũ nát làm di sản, có khả thi?

Khu chung cư Quang Trung đã cũ nát, xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: PV
Khu chung cư Quang Trung đã cũ nát, xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: PV
Khu chung cư Quang Trung đã cũ nát, xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: PV
Lên top