Giới hạn thời gian “ăn mừng” nơi công cộng – tại sao không?

Không khí ăn mừng trên đường phố đêm ngày 2.12 (ảnh: LDO).
Không khí ăn mừng trên đường phố đêm ngày 2.12 (ảnh: LDO).
Không khí ăn mừng trên đường phố đêm ngày 2.12 (ảnh: LDO).

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top