Giới hạn nào cho “vùng cấm”?

Ảnh minh hoạ: NĐ
Ảnh minh hoạ: NĐ