Giờ vào học quá sớm gây khó khăn cho phụ huynh, học sinh

Giờ vào học, tan học không phù hợp với giờ đi làm của phụ huynh sẽ gây lên những khó khăn nhất định. Ảnh: Chân Phúc
Giờ vào học, tan học không phù hợp với giờ đi làm của phụ huynh sẽ gây lên những khó khăn nhất định. Ảnh: Chân Phúc
Giờ vào học, tan học không phù hợp với giờ đi làm của phụ huynh sẽ gây lên những khó khăn nhất định. Ảnh: Chân Phúc
Lên top