Giết người để gian lận bảo hiểm: Sao thoát được lưới trời, lưới pháp luật!

Đối tượng Đỗ Văn Minh khi bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp.
Đối tượng Đỗ Văn Minh khi bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp.
Đối tượng Đỗ Văn Minh khi bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp.
Lên top