Giấy tờ tuỳ thân đều bị mất, làm thẻ căn cước công dân gắn chíp thế nào?

Lên top