Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Giáo viên rất cần sự cảm thông từ phụ huynh

Cần làm cho phụ huynh hiểu và cùng đồng hành. (Ảnh minh họa theo giaoduc.net.vn)
Cần làm cho phụ huynh hiểu và cùng đồng hành. (Ảnh minh họa theo giaoduc.net.vn)