Giáo viên mong sớm thoát “ma trận” chứng chỉ chức danh nghề nghiệp

Chứng chỉ chức danh nghề nghiệp đang là gánh nặng với giáo viên. Ảnh: Đình Trọng
Chứng chỉ chức danh nghề nghiệp đang là gánh nặng với giáo viên. Ảnh: Đình Trọng
Chứng chỉ chức danh nghề nghiệp đang là gánh nặng với giáo viên. Ảnh: Đình Trọng
Lên top