Giáo viên mầm non tư thục Nghệ An sẽ được hỗ trợ

Giáo viên mầm non tư thục ở Nghệ An đã nghỉ việc không lương nhiều tháng do dịch bệnh. Ảnh tư liệu: DH
Giáo viên mầm non tư thục ở Nghệ An đã nghỉ việc không lương nhiều tháng do dịch bệnh. Ảnh tư liệu: DH
Giáo viên mầm non tư thục ở Nghệ An đã nghỉ việc không lương nhiều tháng do dịch bệnh. Ảnh tư liệu: DH
Lên top