Giáo viên mầm non sắp bỏ nghề, xin làm giúp việc chống chọi dịch COVID-19

Khi Hà Nội chưa thực hiện Chỉ thị 16, cô giáo Linh phải dọn nhà, phụ vữa để kiếm thêm thu nhập chống chọi qua mùa dịch COVID-19. Ảnh: NVCC.
Khi Hà Nội chưa thực hiện Chỉ thị 16, cô giáo Linh phải dọn nhà, phụ vữa để kiếm thêm thu nhập chống chọi qua mùa dịch COVID-19. Ảnh: NVCC.
Khi Hà Nội chưa thực hiện Chỉ thị 16, cô giáo Linh phải dọn nhà, phụ vữa để kiếm thêm thu nhập chống chọi qua mùa dịch COVID-19. Ảnh: NVCC.
Lên top