Giáo viên mầm non: Nghề nặng nhọc về tinh thần lẫn thể chất

Các giáo viên mầm non đang phải làm việc trong môi trường áp lực từ nhiều phía. Ảnh: Kiều Hạnh
Các giáo viên mầm non đang phải làm việc trong môi trường áp lực từ nhiều phía. Ảnh: Kiều Hạnh
Các giáo viên mầm non đang phải làm việc trong môi trường áp lực từ nhiều phía. Ảnh: Kiều Hạnh
Lên top