Giáo viên lại “kêu khổ” vì mẫu giáo án mới của Bộ GDĐT

Giáo viên mong muốn được Bộ GDĐT giảm tải về hồ sơ, sổ sách để có nhiều thời gian tập trung cho công tác chuyên môn.  Ảnh: Hải Nguyễn
Giáo viên mong muốn được Bộ GDĐT giảm tải về hồ sơ, sổ sách để có nhiều thời gian tập trung cho công tác chuyên môn. Ảnh: Hải Nguyễn
Giáo viên mong muốn được Bộ GDĐT giảm tải về hồ sơ, sổ sách để có nhiều thời gian tập trung cho công tác chuyên môn. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top