Giáo viên hạng II không được chủ trì sinh hoạt chuyên môn của trường?

Giáo viên tại huyện miền núi Hương Sơn (Hà Tĩnh) cùng học sinh dọn rác bảo vệ môi trường. Ảnh: Minh Lý
Giáo viên tại huyện miền núi Hương Sơn (Hà Tĩnh) cùng học sinh dọn rác bảo vệ môi trường. Ảnh: Minh Lý
Giáo viên tại huyện miền núi Hương Sơn (Hà Tĩnh) cùng học sinh dọn rác bảo vệ môi trường. Ảnh: Minh Lý
Lên top