Giáo viên dạy học ở Lào khi trở về sẽ được tỉnh Quảng Trị tuyển dụng

Cuộc họp giải quyết vướng mắc liên quan đến chế độ đối với giáo viên dạy học trở về từ Lào. Ảnh: Hưng Thơ.
Cuộc họp giải quyết vướng mắc liên quan đến chế độ đối với giáo viên dạy học trở về từ Lào. Ảnh: Hưng Thơ.
Cuộc họp giải quyết vướng mắc liên quan đến chế độ đối với giáo viên dạy học trở về từ Lào. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top