Giáo viên bỏ hàng trăm triệu “chạy” việc: Giáo dục sẽ về đâu?

Nhiều giáo viên khẳng định phải chi tiền mới được vào biên chế.
Nhiều giáo viên khẳng định phải chi tiền mới được vào biên chế.
Nhiều giáo viên khẳng định phải chi tiền mới được vào biên chế.
Lên top