Giáo dục nghề nghiệp gắn với thị trường lao động, việc làm

Thứ trưởng Lê Tấn Dũng và Tổng cục trưởng Trương Anh Dũng chủ trì Hội nghị. Ảnh: Tổng cục GDNN.
Thứ trưởng Lê Tấn Dũng và Tổng cục trưởng Trương Anh Dũng chủ trì Hội nghị. Ảnh: Tổng cục GDNN.
Thứ trưởng Lê Tấn Dũng và Tổng cục trưởng Trương Anh Dũng chủ trì Hội nghị. Ảnh: Tổng cục GDNN.
Lên top