Giao dịch hành chính thế nào khi không còn sổ hộ khẩu?

Đến hết ngày 31.12.2022 sẽ chấm dứt việc sử dụng hộ khẩu giấy. Ảnh: Tr.X
Đến hết ngày 31.12.2022 sẽ chấm dứt việc sử dụng hộ khẩu giấy. Ảnh: Tr.X
Đến hết ngày 31.12.2022 sẽ chấm dứt việc sử dụng hộ khẩu giấy. Ảnh: Tr.X
Lên top