Giăng lưới “tàng hình” tận diệt chim trời

Những chiếc lưới được giăng rộng cả thửa ruộng, gần như vô hình trong không trung. Ảnh: H.L
Những chiếc lưới được giăng rộng cả thửa ruộng, gần như vô hình trong không trung. Ảnh: H.L
Những chiếc lưới được giăng rộng cả thửa ruộng, gần như vô hình trong không trung. Ảnh: H.L
Lên top