Giang còi mắc ung thư, Mạc Can sức khỏe yếu và câu chuyện sống lạc quan

Mạc Can và Giang còi có cái nhìn lạc quan dù bệnh tật. Ảnh: NSCC, Hữu Nghị.
Mạc Can và Giang còi có cái nhìn lạc quan dù bệnh tật. Ảnh: NSCC, Hữu Nghị.
Mạc Can và Giang còi có cái nhìn lạc quan dù bệnh tật. Ảnh: NSCC, Hữu Nghị.
Lên top