Giãn tần suất xét nghiệm để shipper và doanh nghiệp bớt khổ!

Điểm xét nghiệm của ứng dụng giao đồ ăn Baemin tự tổ chức. Ảnh: Anh Khoa.
Điểm xét nghiệm của ứng dụng giao đồ ăn Baemin tự tổ chức. Ảnh: Anh Khoa.
Điểm xét nghiệm của ứng dụng giao đồ ăn Baemin tự tổ chức. Ảnh: Anh Khoa.
Lên top