Gian nan lưu thông trên Quốc lộ 8A đi cửa khẩu quốc tế Cầu Treo

Đường hẹp, lại đang thi công khiến phương tiên lưu thông khó khăn, nguy hiểm. Ảnh: TT.
Đường hẹp, lại đang thi công khiến phương tiên lưu thông khó khăn, nguy hiểm. Ảnh: TT.
Đường hẹp, lại đang thi công khiến phương tiên lưu thông khó khăn, nguy hiểm. Ảnh: TT.
Lên top