Gian dối cách ly lợn nhập khẩu, 2 doanh nghiệp bị khởi tố

Cán bộ Thú y vùng III niêm phong 1 xe chở lợn nhập khẩu trước khi xe chở lợn di chuyển về khu cách ly. Dù làm chặt khâu này, nhưng các thú y vùng và cán bộ thú y địa phương "lơ là", nên lợn nhập khẩu vẫn chạy lọt ra lò mổ. Ảnh: HT.
Cán bộ Thú y vùng III niêm phong 1 xe chở lợn nhập khẩu trước khi xe chở lợn di chuyển về khu cách ly. Dù làm chặt khâu này, nhưng các thú y vùng và cán bộ thú y địa phương "lơ là", nên lợn nhập khẩu vẫn chạy lọt ra lò mổ. Ảnh: HT.
Cán bộ Thú y vùng III niêm phong 1 xe chở lợn nhập khẩu trước khi xe chở lợn di chuyển về khu cách ly. Dù làm chặt khâu này, nhưng các thú y vùng và cán bộ thú y địa phương "lơ là", nên lợn nhập khẩu vẫn chạy lọt ra lò mổ. Ảnh: HT.
Lên top