Giãn cách kéo dài, hàng hóa thiết yếu không chỉ cần thuốc và thực phẩm

Danh mục hàng hóa thiết yếu hiện chủ yếu là lượng thực thực phẩm và thuốc men. Ảnh minh họa: Thanh Ngọc.
Danh mục hàng hóa thiết yếu hiện chủ yếu là lượng thực thực phẩm và thuốc men. Ảnh minh họa: Thanh Ngọc.
Danh mục hàng hóa thiết yếu hiện chủ yếu là lượng thực thực phẩm và thuốc men. Ảnh minh họa: Thanh Ngọc.
Lên top